LEVERINGSVOORWAARDEN

Bij leveringen aan bedrijven, geldt dat Scoonbloem op overeengekomen adres en datum het bestelde bloemwerk aflevert. Vooraf wordt een ondertekend bestelformulier gefaxt en/of verzonden door de betreffende klant. Facturering door Scoonbloem vindt plaats na bestelling. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

Indien bedrijven kiezen voor een abonnement bij Scoonbloem, wordt door beide partijen een overeenkomst getekend met daarin gespecificeerd de overeengekomen afspraken. Facturering vindt op maandelijkse basis plaats, waarbij een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum geldt. Het abonnement is in principe geldig voor de afgesproken periode, maar kan tussentijds opgezegd worden mits daar een maand van te voren schriftelijk melding van wordt gemaakt.

Bij levering aan particulieren dienen bestellingen in de binderij afgerekend te worden en/of bij aflevering.

Scoonbloem doet haar uiterste best overeengekomen afspraken na te komen. Mochten onverhoopt bepaalde soorten bloemen niet verkrijgbaar zijn, dan zal Scoonbloem een maximale inspanning leveren om vergelijkbaar bloemwerk en/of materiaal te verzorgen. Al het bloemwerk wordt gratis bezorgd in Groot Amsterdam. In geval van overmacht, is Scoonbloem niet verantwoordelijk voor te late levering van bestellingen. Op alle leveringen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


>> Introductie

>>
Achtergrond